Zastupitelstvo obce

Marie Doudová – starostka

Zdeňka Drejčková – místostarostka

Dana Černá – zastupitel

Zdeněk Černý – zastupitel

Pavla Šejblová – zastupitel

Simona Vajglová – zastupitel

Všichni členové jsou neuvolnění.


složení finančního výboru
předseda: Zdeněk Černý
členové: Dana Černá
Dana Kramperovásložení kontrolního výboru
předseda: Pavla Šejblová
členové: Růžena Míčková
Simona Vajglová