Zastupitelstvo obce

starostka
Marie Doudová

místostarosta
Ing.Bc.Jaroslav Trilč

zastupitelé
Zdeněk Černý
Zdeňka Drejčková
Ludmila Hnilicová
Pavla Šejblová
Simona Vajglová


Všichni členové jsou neuvolnění

finanční výbor
předseda Zdeněk Černý
členové
Zdeňka Drejčková
Dana Kramperová


kontrolní výbor
předseda Pavla Šejblová
členové
Ludmila Hnilicová
Simona Vajglová