Současnost obce

Obec Kozly vznikla ke dni 1. 1. 1993 rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky na základě návrhu obce Libčeves rozdělit obec Libčeves na tři samostatné obce: Kozly, Libčeves a Želkovice. Odůvodnění: místní referendum konané dne 12. 9. 1992¨skončilo s kladným výsledkem pro oddělení části Kozly od obce Libčeves. 
Počet obyvatel v obci Kozly pozvolna stoupá. Na začátku r. 2009 zde bylo trvale hlášeno již 125 obyvatel.